fbpx

Toestemming boek

Gouda, mei 2019 

(Scroll down for translation in English)

Geachte heer of mevrouw,

Ik neem contact met u op omdat u de uitgever / auteur / illustrator bent van een boek dat ik als ondergrond heb gebruik voor mijn creatieve werk.

Mijn naam is Loes Vork en ik maak boeksels. Dat is kunst van en met pagina’s van boeken, zoals altered text en black-out poetry. Ik boeksel voor mijzelf (zoals een ander een dagboek bijhoudt), ik exposeer af en toe en ik geef workshops boekselen. Bovendien werk ik aan een boek waarin ik de technieken van het boekselen beschrijf. Ik combineer dat met mijn persoonlijke verhaal en illustreer het uiteraard met boeksels. Ik geef het boek in eigen beheer uit, waarschijnlijk in september 2019.

De illustraties dienen ter ondersteuning van de boodschap dat je het boekselen kunt gebruiken als techniek om je creativiteit op gang te brengen, om naar jezelf te kijken, om jezelf te durven zijn en te laten zien, en om als gevolg daarvan verbinding te kunnen maken met andere mensen.

De boeksels die ik als illustratie wil gebruiken zijn afkomstig van minstens 20 verschillende boeken, maar ook van tijdschriften, kranten, foldertjes en ander gedrukt materiaal. Soms weet ik de herkomst niet meer doordat ik op of met losse pagina’s werkte. Maar de meeste boeksels op boekpagina’s zitten nog wel in het oorspronkelijke boek.

Ik vat mijn werk op als nieuw, kunstzinnig werk waarin het oorspronkelijke materiaal niet meer als zodanig herkenbaar of functioneel is. Ik meen het auteursrecht voor tekst of beeld dan ook niet te schenden.

Toch benader ik u omdat ik wil voorkomen dat u onaangenaam verrast bent wanneer u mijn werk ziet. Daarom informeer ik u en vraag ik u om akkoord. En daarom zal ik, als u uitdrukkelijk niet akkoord gaat, ander werk maken voor mijn boek. Of ik zal het boeksel extra bewerken zodat bijvoorbeeld uw lezers het niet meer kunnen herleiden tot uw werk.

Ik ga respectvol om met mijn bronnen van inspiratie en vermeld daarom de gebruikte boeken / bronnen, net zoals ik de andere gebruikte materialen vermeld. Ik vermeld de auteur, titel, uitgever, druk, jaar en ISBN zoals ik bovenaan in deze brief heb gedaan.

Bovendien heb ik respect voor de oorspronkelijke betekenis van het werk, en gebruik ik het niet om standpunten te verkondigen die haatdragend of beschadigend zijn of die politiek gevoelig liggen.

Op deze site kunt u voorbeelden van mijn werk bekijken: klik hier om naar de homepagina te gaan en door de blogs met voorbeelden te bladeren. 

U doet mij een groot plezier door mij te laten weten of u akkoord gaat. Dat kan uiteraard per brief of mail, maar het is het gemakkelijkst om onderstaand formulier te gebruiken.

U kunt me ook laten weten of u een presentexemplaar wenst te ontvangen (geef me dan alstublieft uw naam en postadres) en of u voor de presentatie of expositie uitgenodigd wil worden (dan graag uw mailadres).

Met vriendelijke en creatieve groet, in hoop op een snelle reactie:

Loes Vork

Toestemming

* indicates required
Ik geef toestemming

Nodig mij uit voor de boekpresentatie

Stuur mij een alstublieft een presentexemplaar


Dear Mr. (or Mrs.)…

The reason I contact you is because you are editor/author/illustrator.

My name is Loes Vork and I create “booksels”. This is an art form in which printed pages are used for creative work and it could be compared to making altered texts or black-out poetry. I make these ‘booksels’ as a way of journal writing. I recently had some successful exhibitions of my work and I give workshops about the art of ‘bookseling’ as I call it.

At this moment I’m working on a book that describes techniques and possibilities of this form of art, combining them with my personal story and my own illustrations in ‘booksel’ form. It will be an in-house publication and I hope to publish in September 2019.

The illustrations are meant to support the message that ‘bookseling’ is a great way to trigger and explore one’s creativity, to reflect on and express one’s thoughts in a creative way and thus making creative contact with others.

The ‘booksels’ I plan to use as illustrations are made on pages originating from of at least 20 different books and magazines, newspapers, flyers and other printed material. In some cases I have lost track of the origin as I worked on loose pages torn from old books, but most ’booksels’ are still part of the original books.

I consider them as new works of art in which the original material is no longer recognisable or functional. As a result I think I’m not violating any authors or illustrators copyrights . Yet I consider it wise to check if you can agree with the way I made use of your work and – if not- I shall replace or adapt my ‘booksels’ in such a way that they no longer will be traceable to your work.

I want to treat my inspirational sources in a respectful way and will of course give credit to books or other sources that I used by mentioning name of author, title, editor, year of publishing and ISBN (as done in the first paragraph of this letter).

Moreover I will respect the original intention of used material and not use it to express opinions that might be considered hateful, damaging or politically or otherwise controversial.

Examples of my work can be found in the blogs under the following link. https://ontmoetcreativiteit.blogspot.com/

I would be pleased to hear – either by letter of by e-mail through the form below- if you can agree with my request. I also would like to hear if you would like to receive a free copy. Please forward your postal address in that case. If you would appreciate to be invited for the presentation or exhibition, then please let me know your e-mail address as well.

Thanking you in advance for a quick reply I remain
Yours sincerely

Permission

* indicates required
I give permission

Invite me for the book presentation

Please send me the book